DALUS-Tichelmann​

V co věříme

„Věříme ve vytvoření udržitelného průmyslu s obalovými materiály pomocí nejnovější dostupné technologie. Budoucnost fólií je jasná a má dále své opodstatnění na trhu. Avšak je nezbytné se zamyslet nad efektivitou jejího používání a spotřeby. S odpadem je potřeba pracovat jako s cennou surovinou. Již nyní dokážeme maximalizovat obal a minimalizovat množství odpadu.

Naší vizí je být udržitelnou firmou, která vyrábí a distribuuje kvalitní a šetrné produkty. Méně odpadu, méně obalu.“

Luboš Kukla, jednatel společnosti

Obalové materiály
Stretch, LDPE, HDPE, zemědělské materiály, ochranné a další fólie, vázací a lepící pásky

Obalová technika
Distribuce ovinovacích, páskovacích, zalepovacích, a smršťovacích strojů, paletizace

Obalové procesy
Analýza a nastavování balících procesů, optimalizace spotřeby a ekonomiky

Jednotlivé zboží a služby nabízíme zákazníkovi, jako komplexní nebo dílčí řešení konkrétních případů přepravního balení a ložení. Vedle tradičních a osvědčených obalů, obalových materiálů a technických prostředků pro přepravní balení nabízíme nové fólie představující novou kvalitu, jak z hlediska ochrany životního prostředí, tak využívání nových technologií a ceny.

Produkt a technologie

Nabízíme unikátní obalové produkty, techniky a procesy s využitím nejnovější technologie a stojíme si za nimi.

Zákazník a flexibilita

Orientujeme se na skutečné potřeby zákazníka a jsme flexibilní k jejich požadavkům.

Udržitelnost a úspornost

Vyrábíme pomocí nejnovější technologie k docílením minimálního dopadu na životní prostředí.