Strojní stretch fólie

Společnost DALUS-Tichelmann s.r.o. Vám nabízí sortiment zboží a služeb z oblasti balení, zajištění nákladu v dopravních prostředcích, kontejnerech, který vychází z naší specializace a praxe v uvedených oblastech.

Jednotlivé zboží a služby nabízíme zákazníkovi, jako komplexní nebo dílčí řešení konkrétních případů přepravního balení a ložení. Vedle tradičních a osvědčených obalů, obalových materiálů a technických prostředků pro přepravní balení nabízíme nové (předepnutá folie) představující novou kvalitu, jak z hlediska ochrany životního prostředí, tak využívání nových technologií a ceny. Jsme přesvědčeni, že naše nabídka plně pokrývá potřeby zákazníků ze všech rozhodujících výrobních odvětví a současně vytváří předpoklady bezpečné přepravy zboží od odesilatele k příjemci.

 • Vše
 • Blown
 • Cast
 • HDPE fólie
 • LDPE fólie
 • Lepící pásky
 • Nano
 • Obalové procesy
 • Ochranné a další obalové materiály
 • Předepnutá
 • Speciální
 • Vázací pásky
 • Zemědělské materiály